Dekanlık

Prof. Dr. İrfan Erdoğan
Dekan
irfan.erdogan@bogazici.edu.tr
+90 212 359 45 58
Doç. Dr. Mustafa Öztürk
Dekan Yardımcısı
mustafa.ozturk2@bogazici.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Köklü
Dekan Yardımcısı
oguz.koklu@bogazici.edu.tr
+90 212 359 44 74
Türkan Bozkurt
Fakülte Sekreteri
bozkurtt@bogazici.edu.tr
+90 212 359 66 58
Mervenur Kuşan
Dekan Sekreteri
mervenur.kusan@bogazici.edu.tr
+90 212 359 45 58
Hatice Karataş
Özlük İşleri
hkaratas@bogazici.edu.tr
+90 212 359 45 58 / 74 03
Selma Bozkır
Özlük İşleri
selma.bozkir@bogazici.edu.tr
+90 212 359 73 91
Burhan Keskin
Öğrenci İşleri
burhan.keskin@bogazici.edu.tr
+90 212 359 74 05
Didem Yılmaztürk
Özlük İşleri
didem.yilmazturk@bogazici.edu.tr
+90 212 359 74 05
Erdal Bektaş
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
erdal.bektas@bogazici.edu.tr
+90 212 359 74 05
Celal Çağlar
Fotokopi Elemanı
celal.caglar@bogazici.edu.tr
+90 212 359 45 77
Bilgin Zengin
Tekniker
bilgin.zengin@bogazici.edu.tr
+90 212 359 67 09
Cem Kırıcı
Tekniker
cem.kirici@bogazici.edu.tr
+90 212 359 66 41