Staj

Fakülte Uygulama Koordinatörlüğü

Fakülte Uygulama Koordinatörü: Doç. Dr. Muhammet Arıcan 

Fakültesi bünyesindeki 5 bölüm altında bulunan 9 lisans programı (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Okulöncesi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık) bünyesinde yürütülen staj işlemleri öğretmenlik uygulaması dersleri olarak aşağıda ele alınmıştır.

Fakülte Uygulama Koordinatörlüğü

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması Modeli

Dosya 1

Staj ile İlgili Formlar

Ek Ders Ücret Çizelgesi-2023-2024 (I. Donem)

Ek Ders Ücret Çizelgesi-2023-2024 (II. Donem)

Hesap İşleri Bilgi Formu

İsteğe Bağlı Staj Formu