Fakülte Öğrenci Temcilsilciliği Kurulu (ÖTK)

Fakülte Öğrenci Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyeleri
 
Yusuf Mert Bal (Başkan) E-mail: yusufmertbal@gmail.com
 
Merve Öztiryaki (Başkan Yardımcısı) E-mail:  merve.oztiryaki@boun.edu.tr
 
Özge Can E-mail: caanozgge@gmail.com
 
Ferhat Ören E-mail: ferhat.oren@boun.edu.tr