Vizyon ve Misyon

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Vizyonu

Lisans ve lisansüstü düzeyde sunulan eğitim ve öğretimde, yüksek nitelik ve standartlarda bilimsel ve pedagojik donanıma sahip öğretmen, psikolojik danışman rehber ve eğitim teknoloğu yetiştirmeye devam etmek; ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası çapta bilimsel araştırmalar yapmayı ve bilim insanı yetiştirmeyi sürdürmek; Türkiye’de öncü ve dünyada saygın  eğitim fakülteleri arasında yer almak.

 

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin Misyonu

Boğaziçi Üniversitesi’nin kurumsal değerlerini sahiplenen, etik değerleri önemseyen, eleştirel düşünen, yaratıcı, bilimsel, sanatsal, kültürel, teknolojik ve pedagojik birikim ve özgüvene sahip; ulusal ve uluslararası öğretmen alan yeterlikleriyle uyumlu olarak bilimsel ve disiplinler arası yaklaşım ve yöntemlerle çözüm üretebilen toplumsal sorumluluk bilinci taşıyan öğretmen, psikolojik danışman rehber ve eğitim teknoloğu yetiştirmek.

Eğitim alanında nitelikli araştırma faaliyetleri yürüterek ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel katkılar sağlamak; yüksek standartlarda bilim üreten, kuram ve uygulamada yetkin bilim insanları yetiştirmek.

Yönetimde, eğitim politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında toplumsal sorumluluk bilinci ile her düzeyde katkı sağlayabilecek  yetkin uzmanlar yetiştirmek.