Fakülte Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1982 yılında kuruldu. Fakültenin beş bölümünde dokuz lisans programı bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık dalında; Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği dalında; Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği dalında; Bilgisayar Öğretmenliği ve Teknoloji Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği dalında; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği ve Kimya Öğretmenliği alanlarında lisans derecesi vermektedir. Lisans programları çerçevesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı ile Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı arasında karşılıklı çift anadal programları bulunmaktadır.

Tezli lisansüstü programlara gelince, Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Program Geliştirme ve Yetişkin Eğitimi alanlarında yüksek lisans, Yetişkin Eğitimi alanında doktora, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde İngiliz Dili Eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde Fen ve Matematik Eğitimi alanlarında yüksek lisans ve doktora programları ile fakültenin üç bölümünün desteklediği Öğrenme Bilimleri doktora programı bulunmaktadır. Lisansüstü programlar -konularına göre- Sosyal Bilimler Enstitüsü ya da Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülmektedir.

En genel anlamıyla lisans programları mesleki derslerden oluşur. Lisansüstü aşamalarda ise ileri düzeyde kuramsal bilgilere ve uzmanlık düzeyinde uygulamalı araştırmalara ağırlık verilir. Her alanda ve her düzeyde kuram ve uygulamanın güncel tutulmasına ve birbirini pekiştirmesine özen gösterilir. Her programda yeter sayıda seçmeli ders vardır. Bu sayede öğrenciler kendi ilgi ve yeteneklerine uygun bir eğitimden geçerler. Alanlarında yetkin öğretmen, eğitimci ve psikolojik danışman yetiştirmek için geliştirilen bu özgün programlar yürütülürken öğrencilerin bedensel, duyuşsal ve sosyal gereksinimlerinin çeşitliliği göz önünde bulundurulur. Bu nedenle Eğitim Fakültesi öğrencilerinin değişik öğrenci kulüpleri çatısı altında spor, sanat ve edebiyat etkinlikleri ile ilgilenmeleri sağlanmakta ve desteklenmektedir. Öğrencileri uluslararası değişim programlarına katılmaya özendirmek de, fakültenin temel ilkelerinden biridir. Üniversitemizin diğer programları gibi Eğitim Fakültesi’nin lisans ve lisansüstü programları da adayların ilk tercihleri arasında yer almaktadır.

Fakültenin öğretim kadrosunda tam veya yarı zamanlı 109 öğretim elemanı vardır. Bunların 54’ü öğretim üyesi, 37’si öğretim görevlisi ve 18’i araştırma görevlisidir. Fakültenin tüm idari ve teknik işlerini 21 idari ve 2 teknik personel yüklenmektedir. Türkiye’deki ilk “eğitimde bilgisayar uygulamaları” laboratuvarı 1984 yılında fakültemizde kurulmuş, bilgisayar destekli eğitim dersleri verilmeye başlanmıştır. Fakültemizde bugün 4 Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. Fakültemiz Fen ve Matematik eğitimi alanında da araştırma ve uygulamalara öncülük yapmıştır. Günümüzde bu çalışmaları 1 Fizik Laboratuvarı, 1 Kimya Laboratuvarı ve 1 Fen Bilimleri Laboratuvarı ile sürdürmektedir. Bunların yanı sıra fakültemiz bünyesinde 1 adet Lisans Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı, 1 adet Görsel Malzeme Laboratuvarı, 1 adet Psiko-Eğitim Gözlem Laboratuvarı, 1 adet Okulöncesi Laboratuvarı ve 1 adet özel kütüphane vardır. Eğitim Fakültesi’nin bütün fiziksel ortamları Boğaziçi Üniversitesi’nin Kuzey Yerleşkesi’ndedir.

Fakültemiz ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı faaliyet raporuna ulaşmak için tıklayınız.