Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

CET / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü  

Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Görevlisi Günizi Kartal
gunizi.kartal@boun.edu.tr

Bölümümüz dört yıllık bir lisans programıdır. Amacımız aşağıdaki özelliklere sahip öğretim uzmanları yetiştirmektir:

  • Öğretmen
  • Eğitim teknoloğu
  • Eğitim uzmanı
  • Öğretim tasarımcısı
  • Teknoloji destekli eğitim uzmanı

Verilen dersler ilkönce eğitimci sonra teknoloji uzmanı olmak için gerekli kuramsal temeli sağlamaktadır. Edinilen temel beceriler şunlardır:

  • Öğretmen
  • Öğretim performans sorunlarını irdeleme
  • Öğrenme ortamlarını ve ürünlerini; tasarlama, geliştirme, uygulama ve değerlendirme.

Piyasa stajı ve işbirliği yapılan okullarda edinilen deneyimler kuramsal dersleri pekiştirir. Öğrenciler, mümkün olduğunca halen kullanılan ya da eğitimde kullanılma potansiyeli olan yaygın ve yeni teknolojilerle çalışırlar.

Bölümümüz bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. Lütfen bakınız: http://www.boun.edu.tr/undergraduate/index_tur.html

Bölüm web sitesihttp://cet.boun.edu.tr/

Yönlendirme Adresi: 
https://cet.boun.edu.tr