Eğitim Bilimleri Bölümü

ED / Eğitim Bilimleri Bölümü 

Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak
deniz.kaymak@boun.edu.tr

(http://ed.boun.edu.tr)

Eğitim Bilimleri Bölümünde, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık’ta BA derecesi veren bir lisans programı uygulanmakta ve fakültenin öteki bölümlerince uygulanan öğretmen eğitimi programlarındaki öğrencilere meslek dersleri verilmektedir. Aynı zamanda, Rehberlik Psikolojik Lisans Programı ile Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı arasında çift anadal programı yürütülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Yetişkin Eğitimi alanlarında MA derecesi veren iki tane yüksek lisans programı uygulayan Eğitim Bilimleri Bölümü Sosyal Bilimler Enstitütüsü ile işbirliği içerisindedir. Ek olarak, Eğitim Bilimleri Bölümü, araştırmalar yürütmekte ve alanda bilginin yayılmasına katkıda bulunmaktadır. Bölümümüz bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir.

Lütfen bakınız:

http://www.boun.edu.tr/undergraduate/index_tur.html

 http://www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html

Yönlendirme Adresi: 
https://ed.boun.edu.tr