Temel Eğitim Bölümü

PRED / Temel Eğitim Bölümü  

Bölüm Başkanı : Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Berna Erdiller Yatmaz

zeynep.erdiller@boun.edu.tr

 

Temel Eğitim Bölümü, Okulöncesi Öğretmenliği dalında 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bölüm ayrıca, ilköğretim alanında yükseklisans eğitimi de vermektedir.

Okulöncesi Öğretmenliği lisans programı, 7 yaşına kadar olan çocuklarla çalışmak isteyen kişilere gerekli olan teorik ve pratik bilgiyi verir. Bu programın amacı sadece anaokulu öğretmeni değil, aynı zamanda toplum kalkınması alanlarında çocuğa hizmet götüren çeşitli kurumlarda ve çocukların aileleriyle çalışabilecek kişiler yetiştirmektir. Okulöncesi Öğretmenliği bölümü ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü çift anadal programı mevcuttur.

Bölümümüz bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir.

 

 

Lütfen bakınız:

http://www.boun.edu.tr/undergraduate/index_tur.html

Bölüm web sitesi: http://pred.boun.edu.tr 

 

Yönlendirme Adresi: 
https://pred.boun.edu.tr