Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

FLED / Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ayşe Gürel
agurel@boun.edu.tr

İngilizce Öğretmenliği dalında bir lisans programı sunmaktadır. Öğretmen adaylarının İngilizce’lerinin geliştirilmesi, dilbilim ve yabancı dil öğretim yöntemleri gibi dersleri de içine alan mesleki dersler bu programın ana hatlarını oluşturmaktadır. Seçmeli dersler yoluyla öğrencilere ilgi alanlarındaki kültürel ve mesleki konularda kendilerini geliştirme olanağı sağlanmaktadır. Sonuç olarak, programın amacı öğrencilerin İngilizce’de yeterli hakimiyeti kazanmalarına yardımcı olmak ve kendilerine İngilizce’yi yabancı bir dil olarak öğretebilmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlamaktır.

Yukarıda sözü geçen programlardaki dersler, Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesinin çeşitli bölümlerinde verilmektedir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde ikinci dil edinimi ve öğretim yöntemleri konusunda dersler verilir ve seçilmiş okullarda öğretmenlik uygulaması programları düzenlenir.

Ek olarak, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarına yönelik Lisansüstü programların yürütülmesinde Sosyal Bilimler Enstitüsü ile işbirliği yapar.

Bölümümüz bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. 

Lütfen bakınız: http://www.boun.edu.tr/undergraduate/index_tur.html

Bölüm sayfası: http://fled.boun.edu.tr/

Yönlendirme Adresi: 
https://fled.boun.edu.tr