Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi 1976 yılından beri Türkiye ve dünyada eğitim alanına katkıda bulunan bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli bir dergidir. Birisi Türkçe ve ikisi İngilizce olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Dergide aşağıda sıralanan alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı araştırmalar yayımlanır. Bu alanlar arasında eğitimde psikolojik hizmetler ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık; erken çocukluk ya da okul-öncesi eğitimi; özel eğitim; yetişkin eğitimi; eğitim yönetimi, denetimi, felsefesi, tarihi ve politikaları; fen bilimleri ve matematik eğitimi; yabancı dil eğitimi ve uygulamalı dilbilim; eğitimde kullanılan ölçme, değerlendirme ve araştırma teknikleri; eğitim teknolojisi; eğitimde program geliştirme ve değerlendirme yer alır.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya inceleme için gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler, bir araştırma raporu, sistematik literatür taraması veya yeni bir fikir veya modeli tartışan orijinal bir görüş makalesi olabilirler.
Dergi yayınlarında Amerikan Psikoloji Derneği (APA) tarafından hazırlanmış olan standartlar benimsenmiştir. Lütfen dergiye gönderilen makalelerde izlenmesi gereken kurallar için APA 7 yayın kılavuzuna başvurun.

Makaleler https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje adresinden DergiPark sistemine yüklenmelidir.

Makale gönderme kuralları aşağıda sıralanmıştır.

Derginin yayın dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. Makale başlığı 20 kelimeyi geçmemelidir. Metnin tamamı, şekiller, tablolar ve kaynaklar hariç, 4500-7500 kelime arasında olmalıdır ve tüm sayfalar, ilk sayfa dahil, sağ üst köşede numaralandırılmalıdır. Ana dilde verilen özete ek olarak, diğer dilde bir özet sunulmalıdır. Bu özetler ayrı sayfalarda yazılmalıdır ve uygulamalı araştırmalar için 100-150, kuramsal makaleler ve literatür taramaları için 75-120 sözcük aralığında olmalıdır. Makale özetinin altında, makalenin ana konusunu yansıtabilecek ve alanın bilimsel dilinde kabul görmüş, 3 ile 5 arasında değişen anahtar kelimeler verilmelidir. Detaylı yazım kurallarına https://dergipark.org.tr/tr/pub/buje/writing-rules adresinden ulaşabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi TR-Dizin(2019'dan itibaren), ERIHPLUS (2021'den itibaren) ve SOBIAD (2021'den itibaren) dizinlerinde taranmaktadır. 

Derginin daha önceki editörleri şöyle sıralanmıştır: Prof. Dr. Güzver Yıldıran, Prof. Dr. Ali Baykal, Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak, Prof. Dr. Dilek Ardaç, Prof. Dr. Belma Haznedar, Prof. Dr. Gülcan Erçetin.

Editör

Serkan Özel, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Yardımcı Editörler

Nur Yiğitoğlu Aptoula, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi
Fatih Mercan, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Teknik Editör

Oğuz Ak, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Editör Yardımcıları

Melek Pesen, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi
Mervenur Belin, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Eğitim Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi

Yayın Kurulu

Sumru Akcan, Boğaziçi University, Turkey
Sevil Akaygün, Boğaziçi University, Turkey
Sibel Akmehmet-Şekerler, Boğaziçi University, Turkey
Yavuz Akpınar, Boğaziçi University, Turkey
Deniz Albayrak-Kaymak, Boğaziçi University, Turkey
Elif Balın, San Francisco State University, USA
Eric Friginal, Georgia-State University, USA
Luis Guerra, Universidade de Évora, Portugal
Filiz Keser Aschenberger, Danube University Krems, Austria.
Carolyn Maher, San Jose State University, USA
Leyla Martı, Boğaziçi University, Turkey
Diler Öner, Boğaziçi University, Turkey
Sibel Tatar, Boğaziçi University, Turkey
Ali Yıldırım, Gothenburg University, Sweden