Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

SCED / Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Bölüm Başkanı : Prof. Dr. Ayşenur Yontar Toğrol
yontar@boun.edu.tr

 

Bölümümüz Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Kimya Öğretmenliği Programı, Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Matematik Öğretmenliği Programı ve Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Fizik Öğretmenliği Programı olmak üzere üç programı kapsamaktadır. Bu programlar beş yıllık olup mezunlarına tezsiz yüksek lisans derecesi kazandırmaktadır.
Programlar, ortaöğretim düzeyinde kimya öğretmeni, matematik öğretmeni ve fizik öğretmeni yetiştirmek üzere düzenlenmiştir. Bölüm, kaliteli öğretim ihtiyacına artan talebe cevap verebilecek fizik, kimya ve matematik eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mezunların, etkili düşünebilmesi, mesleğin gereklerine duyarlı olması, gelişen eğitim sistemine ve teknolojik ihtiyaçlara ayak uydurabilmesi, profesyonel gelişimlerine kendilerini adaması, ve fen ve matematik eğitimi alanlarında lider pozisyonlarda olmaları beklenmektedir.
Üç programda da öğrencilerimiz ilk iki yıl boyunca Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından verilen dersleri, son üç yıl boyunca Eğitim Fakültesi tarafından verilen dersleri almaktadır. Öğrencilerimiz Fen Edebiyat Fakültesi’nden ilgili alanlarında alan bilgisi derslerini, Eğitim Fakültesi’nden ise eğitimin farklı yönlerini tanıtan müfredat ve profesyonel çalışmalar ile birlikte psikoloji, rehberlik-danışmanlık ve sınıf yönetimi derslerini almaktadır. Öğrencilerimizin Eğitim Fakültesi’nden alacağı dersler içerisinde Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü’nün sunduğu dersler ise, alanla ilgili teorik bilgileri, yöntem bilgileri ve seçilen ortaöğretim okullarında gerçekleştirilen pratik uygulamalarla birleştirmeyi hedefleyen derslerdir.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi alanında M.S. derecesi veren bir yüksek lisans programı uygulayan Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlıdır. Program minimum 24 kredilik ders yüklünü, bir tane kredisiz seminer dersi ve yüksek lisans tezini kapsamakdır. Programdaki seçmeli dersler danışmanın onayına bağlı olarak, bölümün, üniversitenin diğer bölümlerinin veya enstitülerin açtığı en az 400 kodlu derslerden seçilebilir. Eğitim Fakültesi’nden, Fen-Edebiyat Fakültesi’nden, Mühendislik Fakültesi’nden ve ilişkili bölümlerden lisans derecelerinin alan öğrenciler bölümün açtığı yüksek lisans programına başvuruda bulunabilirler. Adaylar ders yükünü birbirini takip eden iki dönemde tamamlamak zorundadırlar ancak, Eğitim Fakültesi mezunu olmayan öğrencilerin danışmanlarının onayıyla ders yüklerini üç dönemde bitirmelerine izin verilebilir.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi Alanında doktora program da açılmaktadır. Program minimum 25 kredilik ders yükünü ve doktora tezini kapsamaktadır. Programdaki seçmeli dersler danışmanın onayına bağlı olarak, bölümün, üniversitenin diğer bölümlerinin veya enstitülerin açtığı derslerden seçilebilir. Eğitim Fakültesi’nden, Fen-Edebiyat Fakültesi’nden, Mühendislik Fakültesi’nden ve ilişkili bölümlerden Master derecelerinin alan öğrenciler bölümün açtığı doktora programına başvuruda bulunabilirler. Adaylar ders yükünü birbirini takip eden iki dönemde tamamlamak zorundadırlar, ancak Eğitim Fakültesi mezunu olmayan öğrencilerin danışmanlarının onayıyla ders yüklerini üç dönemde bitirmelerine izin verilebilir.
Bölümümüz bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans katalogu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite Senato’su tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir.
Lütfen bakınız: 

 

Yönlendirme Adresi: 
https://sced.boun.edu.tr